Shopping Cart

Continue Shopping
All prices are shown excluding VAT
Prices will be confirmed per our agreements
The submitted promocode is invalid
* Applied promocode: ×

Important information on your ebook order

PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Transmedia kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikt maakt van de diensten van Transmedia en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de betreffende website van Transmedia verstrekt. Ook ontvangen wij deze gegevens via correspondentie via email, telefoon of postverkeer. Het betreft hier:

-Uw bedrijfsnaam

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer, emailadres

Waarom heeft Transmedia deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening. Dit betekent concreet het adresseren van pakketten met bestelde goederen en het per email of per post versturen van facturen en orderbevestigingen. Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt om u te benaderen indien er vragen of opmerkingen zijn betreffende uw bestellingen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Transmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze dienstverlening te kunnen waarborgen.

Delen met anderen

Transmedia verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van een websitebezoek

Op de website van Transmedia worden slechts zeer algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het Ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Transmedia gebruikt deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en ze worden niet aan derden doorgegeven.

Google analytics

Transmedia maakt op haar website gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.transmedia.nl gebruiken. Gegevens worden niet gedeeld en na een beperkte tijd verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen kan vanzelfsprekend pas dan wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@transmedia.nl. Transmedia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Transmedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Transmedia maakt daar waar nodig gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

De registratie van persoonsgegevens vindt plaats binnen een intern beveiligd netwerk van server-client. Onze beveiligde server bevindt zich op onze locatie en heeft geen verbinding met internet etc. Back-ups worden in versleutelde vorm gemaakt op beveiligde media. Werkstations zijn met wachtwoorden beveiligd. Email uitgevoerd op separate email computer die met anti-virus software is beveiligd.